Urgències Socials

Programa d’Urgències Socials

Els temps actuals ens aboquen a tots a plantejar-nos la importància de fomentar la solidaritat amb els col•lectius més desvalguts i avançar cap a un model social i econòmic més respectuós amb l’ésser humà i amb l’entorn.

“SA NOSTRA”, Caixa de Balears, a través de la seva Obra Social ha fomentat des dels seus orígens, i avui dia continua fomentant, actuacions concretes envers les persones menys afavorides, en aquest sentit, ha posat en marxa el Programa d’Urgències Socials amb els següents objectius:

 • Resoldre situacions personals i/o familiars puntuals crítiques.
 • Evitar desnonaments familiars per falta de pagament.
 • Procurar aliments, roba o medicaments.
 • Evitar el tall de subministraments bàsics.

Aquests ajuts es canalitzen a través de reconegudes ONG aprofitant els mecanismes i circuits que aquestes ja tenen establerts i contrastats, com per exemple:

 • Càritas Mallorca.
 • Càritas Menorca.
 • Càritas Eivissa.
 • Nou Horitzó.
 • Creu Roja Alcúdia.
 • Creu Roja Balears.
 • Associació Zaqueo.
 • Es Pa de Sant Antoni.
 • Banc d’Aliments.
 • Fundació Deixalles Eivissa.

Cadascuna d’aquestes associacions disposa d’un número de compte on es poden ingressar aportacions.

Algunes distribueixen roba, aliments, juguetes i totes estan obertes al voluntariat.

D’altra banda, "SA NOSTRA" ha habilitat un compte per recollir les aportacions a les Urgències Socials: 2051.0100.59.1046709438

Colaboració

El programa és obert als empresaris o particulars que vulguin col•laborar-hi amb

 • Menjar
 • Roba
 • Articles de primera necessitat
 • Diners
 • Temps lliure per ser voluntari.

A més, "SA NOSTRA" posa a disposició de tots els seus clients la possibilitat de participar i col•laborar a través del programa de Confis.

El telèfon de contacte és el:902 209 555

Més de 2,3 milions d’euros a projectes socials

Durant el 2009, “SA NOSTRA” ha invertit més de 2.300.000 euros en l’àmbit assistencial, que s’han destinat a projectes socials.

D’aquesta quantitat, 250.000 euros s’han dedicat al programa d’urgències socials que s’han canalitzat a través de vuit entitats col•laboradores d’arreu de les illes. Aquest programa, impulsat per SA NOSTRA” per pal•liar les conseqüències de la crisi econòmica, té una durada de tres anys i un pressupost global de 750.000 euros

"SA NOSTRA" ha habilitat un compte per recollir les aportacions a les Urgències Socials: 2051 0100 59 1046709438
Video no trobat
:
Cercador

Programa d'activitats educatives 2019/2020

Banner activitats educatives 19/20