Assemblea General

30-06-2010

Una entitat solidària amb la societat

L’Assemblea General de “SA NOSTRA” ha aprovat el pressupost de l’Obra Social per a l’any 2010, que puja 8.899.000 d’euros.

 

Les línies estratègiques i el seu pressupost estan marcades per la veu del client que, mitjançant els seus vots a la campanya ‘Participa’, han ajudat a dissenyar l’actual Obra Social.

En base a l’opinió dels clients, l’àrea que rep un major impuls és la d’acció social, àmbit que inclou iniciatives solidàries, de voluntariat, d’atenció d’urgències socials de la població i de col·laboració amb les necessitats de les persones majors de la nostra comunitat.

Educació, medi ambient i cultura

El pressupost dedicat a l’àrea d’educació, recerca i desenvolupament, que engloba des del Centre de Recerca Econòmica fins a les convocatòries de beques o el programa d’activitats educatives adreçat als centres escolars, és el segon àmbit d’actuació de l’Obra Social de “SA NOSTRA” per a l’any 2010.

L’àrea de medi ambient i de conservació del patrimoni és el tercer àmbit d’actuació de l’Obra Social per a enguany. Les convocatòries d’ajuts a la biodiversitat i els programes de voluntariat es complementen amb l’impuls de les activitats escolars tant a centres propis com en col·laboració amb altres entitats.

Pel que fa a l’àrea cultural, es manté la programació d’exposicions, música, cinema i teatre als centres i sales de cultura pròpies, així com la col·laboració amb altres entitats i administracions públiques.    

Preservació de l’Obra Social

L’Assemblea General, màxim òrgan de govern de “SA NOSTRA”, ha ratificat també la signatura del Protocol d'Integració amb les caixes de Múrcia, Penedès i Granada, aprovat pel Consell d'Administració dia 2 de juny, a més de la resta de punts de l’ordre del dia. S’han aprovat els comptes anuals individuals i consolidats de l'exercici de 2009 i la gestió i liquidació del pressupost de l’Obra Social de l'exercici de 2009.

Fernando Alzamora, president de l’entitat, ha manifestat que  “l’actuació de “SA NOSTRA” ve guiada per un doble objectiu: ser una entitat eficaç amb la gestió financera i solidària amb la societat. I és aquesta voluntat solidària la que dóna sentit a la institució”.

En aquest sentit, Alzamora s’ha referit a la integració en un Sistema Institucional de Protecció com la millor opció per “mantenir la personalitat jurídica, la identitat i la marca... i el que és fonamental, la vinculació territorial i l’obra social de l’entitat”.

fle_izq 1 / 4 fle_der
L’acció social, la promoció cultural, la preservació del medi ambient, l’educació i la investigació, són els àmbits prioritaris que marquen les línies d’actuació de l’Obra Social de “SA NOSTRA”.
Cercador

Programa d'activitats educatives 2019/2020

Banner activitats educatives 19/20